Informata rreth shpalljeve

Këtu do të gjeni përgjigje në disa pyetje të zakonshme. Nëse nuk gjeni përgjigjen që po e kërkoni, atëhere mund të na kontaktoni përmes formularit më poshtë.

Informata në Tregukosovar.com

Shpallja është derguar por nuk është publikuar, arsyet janë:

  1. Shpallja juaj është duke u shqyrtuar tek ne
  2. Shpallja juaj nuk iu përmbahet rregullave  të tregukosovar.com dhe nuk publikohet. Për ketë ne ju informojme përmes imailit. Ne rast se shpallja juaj ndryshohet dhe publikohet përsëri, ne do ta rishqyrtojmë dhe të publikojmë pas miratimit.

Në qoftë se keni pyetje tjera ju lutem përdoreni formularin më poshtë.

Fotografia mungon në shpalljen tuaj

Përdor formularin më poshte dhe dërgoni fotografin tuaj. Mos harro për ta cekur shpalljen për të cilen bëhet fjalë.

Fshirja e shpalljes

Kliko në linkun ""Çregjistro, Ndrysho"" në shpallje. Përdor fjalëkalimin tuaj që keni zgjedhur në dërgimin e shpalljes. Në qoftë se keni harru fjalëkalimin atëherë kjo mund të ju dërgohet me email në të njejtën faqe.

Shpallja vazhdon të shihet pasi që unë e kam fshire atë.

Shpallja juaj mund të gjindet në memorien e komjuterit.

A funksionon HTML-kodi në shpallje?

Jo

Për çfarë arsye nuk shihet imaili im në shpallje.

Për arsye të reklamave. Emaili fshihet në formularin e përgjigjes.

A mund ta ndryshoj shpalljen time.

Po, Shpallja juaj do te shfaqet ne top përsëri. Zbritja e çmimit do të dallohet me një shigjetë në faqën kryesore të shpalljeve.