Ofrojmë punë

Është publikuar nga Agro Fresh-MIM me datën 08/04/2022 09:29.
Çmimi: -
Trego distancën(Kastriot)

Data e fundit për aplikim: 31 tetor 2020

Pozita: Shitës Ambulantiv (3 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Identifikimi i mundësive të reja të shitjes.
Grumbullimi i vazhdueshëm i informatave nga terreni dhe prezantimi i tyre tek Menaxheri i Shitjes.
Raportimi në baza ditore gjatë vizitave në terren.
Të kuptuarit dhe përmbushja e objektivave të caktuara nga ana e kompanisë.
Komunikimi i përditshëm me klientët për shitjen e produkteve.
Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive dhe të vazhdueshme me klientët aktual dhe ata potencial.

Edukimi dhe aftësitë tjera:

Eksperienca në Shitje (konsiderohet përparësi).
Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
Aftësi prezantuese.
Aftësi raportuese.
Fakulteti ekonomik përben avantazh.
Posedimi i Patent Shoferit, Kategoria B.

Si të aplikoni:

CV-të dhe dokumentet tjera përcjellëse për aplikim, dërgoni në emailin: agrofresh.shpk@gmail.com

Në SUBJECT shënoni titullin e pozitës për të cilën aplikoni!

VËREJTJE: Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet e kërkuara do të përzgjidhen dhe do të ftohen për intervistim.