Punim me kubeza

Është publikuar nga Xhelal me datën 22/01/2020 15:51.
Çmimi: 5 €
Trego distancën(Prishtinë)

Xhela kompani mirret me punet:Rregullim te aborreve mbjelljet te pishave kositja te barit trotuare ne qytet etj.