Shes 45 arë truall në Graçanicë

Është publikuar nga Simiç me datën 20/05/2019 16:06.
Çmimi: 0 € -
Trego distancën(Graçanicë)

Shes 45 arë truall, midis fshatrave Laplje Sela dhe Graçanicë, 200m nga zonat e piknikut. Vendi është i përshtatshëm për ndërtimin e shtëpive dhe në rritje fruta. Në 200 metra nga truall është një burim natyror i ujit.