Kurse për Gjuhe Programuese - SQL Server

Është publikuar nga INFORMATIKA-DARDANI-PRISHTINË me datën 13/05/2019 11:53.
Çmimi: 0 € -
Trego distancën(Prishtinë)


-19 vite eksperiencë me kurse
-30 libra të botuara dhe ribotuara
-kurset eksluzivisht praktike
-mësimdhënës profesional
-kandidati paiset me CertifikatëKontaktet:
prof Ekrem Dragusha
Tel: +383(0)44 213 937
E-mail: shkollainformatika@gmail.com
www.shkollainformatika.com
www.facebook.com/shkollainformatika
Lokacioni:
42°39'2.06"N
21° 9'26.05"E